Học phí của Đại học Hanyang tại Hàn Quốc

24/10/2016 | 8:53 AM

Những thông tin cơ bản về đại học hanyang hàn quốc:

a) Hàn Quốc phí ứng dụng Viện Ngôn ngữ: 50.000 Phí thắng: ₩ 1.250.000 / học kỳ, sinh viên phải trả hai học kỳ đầu tiên của học phí. Tổng số: 5 triệu won / năm

b) Phí ứng dụng đại học: 100.000 won (khoảng 560 nhân dân tệ) Học phí: nhân văn, xã hội học ₩ 6.408.000 / năm RMB36000 không bao gồm học bổng khoa học, giáo dục thể chất ₩ 7.450.000 / năm không bao gồm RMB42000 học bổng về Kỹ thuật, Nghệ thuật ₩ 8.448.000 / năm RMB47000 về học bổng âm nhạc không bao gồm 9.470.000 ₩ / năm RMB53000 về học bổng không bao gồm:

du học hàn quốc uy tín 2016

du học hàn quốc uy tín 2016

c) phí: 500.000 won (khoảng 2800 nhân dân tệ) / tháng

d) Lệ phí thi và bảo lãnh phí nguyên vật liệu: 100.000 nhân dân tệ.

  Chi phí hàng năm học tập du học tại hàn quốc theo sự lựa chọn của bạn của các trường học và chuyên nghiệp để phân biệt giữa chi phí giáo dục thứ nhất và thành phố hạng hai là không giống nhau, Seoul chi phí thường có cao hơn nhiều so với các thành phố khác. tư vấn Hàn Quốc cho tác động chi phí tóm tắt các chi phí học tập tại Hàn Quốc, tôi hy vọng sẽ cung cấp cho sinh viên một tài liệu tham khảo.

du học hàn quốc uy tín 2016

du học hàn quốc uy tín 2016

   Trong Hàn Quốc để nghiên cứu một năm chi phí du học theo sự lựa chọn của bạn tại các trường học thì  chi phí là không giống nhau, Seoul chi phí thường có cao hơn nhiều so với các thành phố khác, mặt khác là du học hàn quốc chi phí thấp. Hàn Quốc tư vấn cho tác động chi phí tóm tắt các chi phí học tập tại Hàn Quốc , chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho sinh viên một tiêu chuẩn tham chiếu.

  • Bình luận
  • facebook
  • google +

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2013 Copyright Thời Trang Shoppingplaza. Design & Powered by Thiết kế web VietMoz