aplikasi camera B612 – cách tạo ảnh tốt nhất

9/08/2016 | 10:28 AM

aplikasi camera B612 – cách tạo ảnh tốt nhất

Tìm kiếm một công cụ để tạo ảnh tốt nhất? Không nhìn bất kỳ xa hơn bởi vì không ai sẽ đánh bại aplikasi camera B612, ít về cùng, khi bạn chỉ cần một vài phút để có được giữ của hoạt hình ảnh của sự lựa chọn của bạn.

aplikasi camera B612 - cách tạo ảnh tốt nhất

 

Các bước để làm theo để tạo ảnh

Chọn một video trên YouTube hoặc được lưu trữ trên máy tính của bạn.
Chọn khung mà tại đó các ảnh sẽ bắt đầu.
Chọn chiều dài của chuỗi.
Thêm chú thích một ảnh, chọn phông, màu và vị trí.

Tham khảo Download camera b612 apk

aplikasi camera B612 - cách tạo ảnh tốt nhất1

Tiếp theo

Khả năng để thêm từ khoá quan trọng.
Bấm vào nút Tạo ảnh và thưởng thức sáng tạo của bạn.
Tại thời điểm chính xác đó bạn sẽ được chuyển hướng đến một URL với ảnh của bạn mà bạn có thể chia sẻ với bạn bè của bạn để có một cười tốt.

Xem thêm C360

  • Bình luận
  • facebook
  • google +

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2013 Copyright Thời Trang Shoppingplaza. Design & Powered by Thiết kế web VietMoz